Fläktserie LCG

Korta fakta LCG:

  • 5 storlekar
  • 1 driftsform; direktdrift.
  • 3 typer av fläkthjul; B-, P- eller T-hjul. 
  • Materialtyper; galavat stål eller rostfritt.
  • ATEX; zon1 och 21, zon 2 och 22

Fläktmodell LCGB har B-hjul dvs hjul med bakåtböjda skovlar för transport av ren luft eller andra gaser. Hög verkningsgrad och realtiv låg ljudnivå.
Fläktmodell LCGP har P-hjul dvs hjul med plana bakåtböjda skovlar för transport av mindre stofthaltig luft eller andra gaser. Relativt hög verkningsgrad.
Fläktmodell LCGT har T-hjul dvs hjul med raka skovlar för transport av stofthaltig luft eller gas. T-hjulet lämpar sig bäst för materialtransport. 

Kontakta oss!

Tomas Arvidsson
Tel: 0470 74 97 10
Mobil: 070 542 42 62
tomas@flaktgruppen.se

Fredrik Arvidsson
Tel: 0470 74 97 21
Mobil: 070 553 73 03
fredrik@flaktgruppen.se