Rökgas- och luftfläktar levererade till svensk bioenergianläggning.

Tilluft eller frånluft. Frisk luft eller brandrök. Specialbyggda axialfläktar - helt reverserande för brandevakuering.

Fullt tryck i systemet ! 42 000 Pa från tre stycken seriekopplade radialfläktar.

Kostnadseffektivt utbyte av rökgasfläkt på småländskt pappersbruk.

Fläktgruppen utvecklar, producerar och marknadsför fläktar samt kompletterande produkter vilka bidrar till att förbättra den inre och yttre miljön.