Fläktgruppen i Växjö AB

Huvudkontor Växjö
Produktion, utveckling, försäljning

Hjalmar Petris väg 39
352 46 Växjö

Telefon (vxl):   O47O-74 97 OO

Teknisk Försäljning

Tomas Arvidsson, Växjö

Tel: 0470-74 97 10
Mobil: 070-542 42 62
tomas@flaktgruppen.se

Fredrik Arvidsson, Växjö 

Tel: 0470-74 97 21
Mobil: 070-553 73 03 
fredrik@flaktgruppen.se