Fläktar för torkar

Flertalet av våra radial- och axialfläktar har under årens 
lopp använts i torkapplikationer. Speciellt har 
vår radialfläktmodell kallad KML använts. 
KML ger höga flöden vid relativt små tryckfall. Fläktmodellen kan, som alla övriga radialfläktar i vårt program, levereras med olika driftsformer och designutförande.
Hela radialfläktsprogrammet kan ATEX-klassas. 

Radialfläkt levererad för torkapplikation. Fläktmodell KHP-2-1120. 35,9 m3/s vid ett statiskt tryck
på 6 500 Pa vid 45 grader C. Motor 440 kW, Delbar axelkoppling . ATEX-klassad zon 22 invändigt fläkt.

Exempel på levererade fläktar

Direktdrivna torkfläktar KMP-2-1120, med gasberörda delar i rostfritt stål och specialmålat stålfundament

Läs mer

Remdriven torkfläkt KMLB-3-1400

Läs mer