Axialfläktar

Vi tillverkar två modeller av axialfläktar; väggfläkt PME-1 och kanalfläkt PME-6. 
Fläktarna är avsedda för transport av luft eller andra gaser och de är lämpliga för såväl komfort som industrianläggningar. Fläktarna finns för flöden upp till 50 m³/s.
Maximal tryckökning är ca 1 000 Pa.
Båda modellerna kan ATEX-klassas; zon 1, zon 2, zon 21, zon 22. 
Till båda fläktmodellerna kan en rad tillbehör erbjudas.