Fläktgruppens personuppgiftspolicy

Introduktion

Denna personuppgiftspolicy beskriver hur Fläktgruppen i Växjö AB, nedan kallad Fläktgruppen, samlar in, använder, lagrar, delar, raderar och skyddar personuppgifter. 

Godkännande av dataskyddspolicyn

Genom att anlita Fläktgruppen godkänner du att vi lagrar den information som krävs för att bedriva vår verksamhet.

Vilken information samlar Fläktgruppen in?

Fläktgruppen samlar in den information som är nödvändig för att bedriva vår verksamhet så som namn, position i företagen, telefonnummer, leveransadress, fakturaadress, betalningsinformation mm. Fläktgruppens målsättning är att aldrig samla in mer information än vad det som behövs.

Syftet med insamling av personuppgifter

Personlig information som är nödvändig för att fullfölja de avtal och åtaganden som innehas mot kunder, leverantörer, uppdragsgivare m.fl. lagras av Fläktgruppen. Fläktgruppen kan komma att använda dina personuppgifter för att kommunicera relevant information om pågående och/eller avslutade uppdrag.

Hur länge finns personuppgifterna kvar?

Så länge som krävs för det ändamål Fläktgruppen samlade in den för och/eller för att följa gällande lagstiftning.

Skydd av personuppgifter

Enbart de personer som behöver behandla dina personuppgifter för att Fläktgruppen ska kunna uppfylla de avtal och åtaganden som överenskommits har tillgång till uppgifterna.

Cookies och spårningstekniker

Fläktgruppen använder cookies på www.flaktgruppen.se för att leverera en användarvänlig onlineupplevelse. Läs mer om vår cookiepolicy nedan.

Ändringar i personuppgiftspolicy  

Fläktgruppen förbehåller sig rätten att göra de förändringar och uppdateringar som är nödvändiga i denna policy. Vid ändring ersätts befintlig policy med den uppdaterade.  
Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering  
•    Rätt att få tillgång till din data: Du kan skriftligen begära en kopia av de uppgifter vi har om dig en gång per år.   
•    Rätt till rättelse: Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplettinformation om dig själv.   
•    Rätt att bli raderad: Du kan begära radering av dina personuppgifter för de fall de inte längre är nödvändiga för det syfte de blev insamlade för. Vissa legala skyldigheter så som bokförings- och skattelagstiftning kan dock hindra oss från att omedelbart radera delar av din data. I dessa fall kommer vi i stället blockera dina personuppgifter från att användas till andra syften än det som hindrar den begärda raderingen.  
Du har även rätt att återkalla ett samtycke om behandlingen grundar sig på ett samtycke.

Kontakta oss

Fläktgruppen i Växjö AB har organisationsnummer 556451-0930 och har sitt säte på Hjalmar Petris väg 39, 352 46 Växjö.
Kontakta oss på: info@flaktgruppen.se eller 0470-74 97 00 om du har frågor rörande vår personuppgiftsbehandling eller om denna personuppgiftspolicy. 
Personuppgiftspolicyn uppdaterades 2018-12-04

Cookie policy 

Cookies är små textfiler som sparas på din dator, telefon eller surfplatta när du besöker webbplatsen. Cookies hjälper webbplatsen att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval) under en viss tid. Tanken är att du inte ska behöva göra om inställningarna varje gång du går in på webbplatsen eller bläddrar mellan olika sidor. 
I en cookie är det möjligt att se/följa en användares surfande och Fläktgruppen använder cookies för att administrera och anpassa dina besök på vår webbplats.  
Fläktgruppen sparar ingen personlig information via cookies. Statistiken kan inte kopplas ihop med en person. 
Hur kan du kontrollera dina cookies? 
För att få reda på mer om cookies, inklusive hur du kan se vilka cookies som har placerats på din enhet och hur du kan hantera och ta bort dem, besök www.allaboutcookies.org eller www.minacookies.se 
 
Du kan ta bort alla cookies som finns på din dator och du kan ställa in webbläsaren så att den inte tar emot några kakor. I så fall måste du eventuellt göra om vissa inställningar varje gång du går in på en webbplats och vissa tjänster och funktioner kanske inte fungerar.

Kontakta oss

Har du frågor kring dataskydd eller cookies är du välkommen att kontakta oss på info@flaktgruppen.se