Driftsäkra fläktar med lång livslängd

Vi har under årens lopp levererat ett stort antal fläktar för installation i Bioenergianläggningar. Våra fläktar är robusta i sin konstruktion och har lång livslängd. Primär- och sekundärluftsfläktarna byggs oftast med direktfrift medans rökgas- och återföringsfläktar tillverkas med remdrift eller direktdrift med axelkoppling. Rökgas- och återföringsfläktarna isoleras med minst 100 mm mineralull vilken bekläds med aluminium stucco plåt.

Vid driftstemperaturer över 200oC avspänningsglödgar vi alltid fläkthjulen. 

 

Exempel på levererade fläktar

Utsugsfläktar till Sibbhult

Läs mer

Kostnadseffektivt utbyte av rökgasfläkt

Läs mer