Fläktgruppen tillverkar i huvudsak två fläktar för komfortventilation; takfläkten Roofstar och boxfläkten Boxfan. Fläktarna säljs i egen regi men även via återförsäljare.

I sortimentet för komfortventilation finns även två typer av värmeåtervinningsaggregat; FXR och CCX. Båda dessa aggregat säljs genom återförsäljare. Kontakta oss för mer information.