Ljudbox LBR

Ljudbox LBR är framförallt avsedd att användas för att dämpa ljudet till omgivningen från radialfläktar. Ljudbox LBR är mycket enkel att montera och demontera och kan även designas för andra fläktfabrikat än Fläktgruppen.

Utförande och konstruktion

LBR tillverkas huvudsakligen till fläktserierna KM och KH. Till de större fläktstorlekarna tillverkas sidor och tak i olika sektioner för att på så sätt underlätta hanteringen av boxen. LBR standard består av fyra sidor och ett tak som enkelt knäpps ihop runt fläkten med hjälp av excenterlås. Vår standardbox är helt öppen undertill och isolerad med 100 mm som bekläds utvändigt med aluminium
stuccoplåt. Invändigt är boxen klädd med förzinkad perforerad stålplåt.

Bilden visar en specialvariant av LBR. Denna ljudbox har bl a ett stålfundament för fastmontering av fläkten
i boxen och lyftanordning för truckgafflar.

LBR tillverkas med anslutningshål för fläktens in- och utlopp samt för motorns kylning. Ungefärliga mått på ljudboxen erhålls enligt följande:

L= Fläktens längd + 400 mm
B= Fläktens bredd + 400 mm
H= Fläktens höjd + 200 mm

Remdriven radialfläkt som byggs in i ljudbox LBR

  ​