Fläktserie KHTR - kniv/remsfläkt

 

        

Korta fakta KHTR:

  • 4 storlekar.
  • 3 driftsformer; direktdrift, direktdrift med axelkoppling, remdrift.
  • 1 typ av fläkthjul; T-hjul. 
  • Materialtyper; stål- eller rostfritt eller kombination.
  • Våtlack eller pulverlack. 

Fläkthjulet är ett s k T-hjul där skovlarna är försedda med knivar som tillverkas i härdat specialstål.

Beroende på vilket material som skall huggas så förses hjulet med olika antal knivar.

Radialfläkt KHTR byggs med fördel in i ljudbox LBR för att dämpa buller.

Modell Max flöde* Max tryck** Diagram
KHTR-120 Ca 0,4 m³/s Ca 4 000 Pa KHTR-120
KHTR-160 Ca 0,6 m³/s Ca 4 000 Pa KHTR-160
KHTR-200 Ca 1,0 m³/s Ca 4 000 Pa KHTR-200
KHTR-250 Ca 1,4 m³/s Ca 5 000 Pa KHTR-250
* För att erhålla tryckökning vid Max flöde, avläs fläktdigrammet för aktuell fläkt 
** För att erhålla flödet vid Max tryck, avläs fläktdiagrammet för aktuell fläkt

Kontakta oss!

Tomas Arvidsson
Tel: 0470 74 97 10
Mobil: 070 542 42 62
tomas@flaktgruppen.se

Fredrik Arvidsson
Tel: 0470 74 97 21
Mobil: 070 553 73 03
fredrik@flaktgruppen.se