Fläktserie KH - högtrycksfläkt

Korta fakta KH:

  • 15 storlekar.
  • 3 driftsformer; direktdrift, direktdrift med axelkoppling, remdrift.
  • 3 typer av fläkthjul; B-, P- eller T-hjul. 
  • Materialtyper; stål- eller rostfritt eller kombination.
  • Våtlack eller pulverlack. 
  • ATEX; zon1 och 21, zon 2 och 22.
Storlek Max flöde* Max tryck** KHB
Diagram
KHP
Diagram
KHT
Diagram
KH-100 Ca 0,3 m³/s Ca 8 000 Pa   KHP-100 KHT-100
KH-120 Ca 0,5 m³/s Ca 8 000 Pa   KHP-120 KHT-120
KH-160 Ca 0,8 m³/s Ca 9000 Pa   KHP-160 KHT-160
KH-200 Ca 1,2 m³/s Ca 8 000 Pa   KHP-200 KHT-200
KH-250 Ca 2,1 m³/s Ca 9 000 Pa KHB-250 G3 KHP-250 G3 KHT-250 G3
KH-310 Ca 3,2 m³/s Ca 8 500 Pa KHB-310 G3 KHP-310 G3 KHT-310 G3
KH-350 Ca 4,0 m³/s Ca 8 000 Pa KHB-350 G3 KHP-350 G3 KHT-350
KH-400 Ca 4,8 m³/s Ca 7 800 Pa KHB-400 G3 KHP-400 G3 KHT-400
KH-450 Ca 6,5 m³/s Ca 8 500 Pa KHB-450 G3 KHP-450 G3  
KH-500 Ca 8,0 m³/s Ca 9 000 Pa KHB-500 G3 KHP-500 G3  
KH-560 Ca 10 m³/s Ca 8 500 Pa KHB-560 G3 KHP-560 G3  
KH-630 Ca 12 m³/s Ca 8 500 Pa KHB-630 G3 KHP-630 G3  
KH-710 Ca 16 m³/s Ca 9 000 Pa KHB-710 G3 KHP-710 G3  
KH-800 Ca 20 m³/s Ca 9 000 Pa KHB-800 G3 KHP-800 G3  
KH-900 Ca 26 m³/s Ca 8 500 Pa KHB-900 G3 KHP-900 G3  
* För att erhålla tryckökning vid Max flöde, avläs fläktdigrammet för aktuell fläkt 
** För att erhålla flödet vid Max tryck, avläs fläktdiagrammet för aktuell fläkt

Kontakta oss!

Tomas Arvidsson
Tel: 0470 74 97 10
Mobil: 070 542 42 62
tomas@flaktgruppen.se

Fredrik Arvidsson
Tel: 0470 74 97 21
Mobil: 070 553 73 03
fredrik@flaktgruppen.se

Exempel på levererade fläktar

Högtrycksfläktar för sopsugsystem

Läs mer

Remdriven högtrycksfläkt KHP-3-310

Läs mer

Remdriven radialfläkt KHT-3-400 med ljudbox

Läs mer