BF630-PM

Boxfläkt med lågenergi PM-motor

BOXFAN är en ljudisolerad frånluftsfläkt för användning i komfortanläggningar, bostäder och industri- anläggningar. BOXFAN är standardutrustad med följande:

  • Swing-out

  • Energieffektiv PM-motor;

  • Komplett driv- och styrelektronik i separat styrskåp.

  • Styrning direkt med 0-10 V signal och/eller 20 ​mA.

  • Förberedd för ModBUs RTU (vanliga trådar).

  • Möjlig omprogrammering under drift. 

  • Inloppskona försedd med mätuttag för flödesmätning. 

  • Designad för kontinuerligt drift i 150oC.

  • Fläkten kan levereras i demonterat utförande för att kunna lyftas in i trånga utrymmen.

TEKNISKA DATA
Produktbeskrivning: Boxfläkt med lågenergi PM-motor
Spänning, motor: 3 x 400 VAC
Spänning, frekvensomriktare: 3 x 400 VAC
Märkström, motor: 8,5 A
Märkström, frekvensomriktare: 9,2 A
Frekvens: 50 Hz
Effekt: 4,0 kW
Elektrisk anslutning: Motor och frekvensomriktare är sammankopplade från fabrik. Elanslutning görs mot frekvensomriktare, 3 x 400 VAC.
Max varvtal:  1 500 rpm
Max luftflöde: 5 000 l/s (vid 25 Pa statisk trycköknming)
Max tryckökning: 1 250 Pa statsikt tryck (vid 1 750 l/s)
K-faktor inloppskona (enhet l/s): 113
Motor: Permanentmagnetiserad motor
Motorreglering: Varvtalsreglering manuellt eller via 0-10 V signal
Fläkthjul: B-hjul tillverkat i stål
Konstruktion: Paneler in- och utvändigt klädda med aluzink och ljudisolerad med 50 mm mineralull. Bärande ram i naturanodiserade aluminiumprofiler och hörn i lackad gjuten aluminium monterad i avvibrerad balkram.
Styrning: Fabriksprogrammerat styrskåp med inbyggd regulator. 1 st 0-10 V ingång och 1 st 4-20 mA ingång. Alternativt 2 st 0-10 V ingång. Förberedd för ModBus RTU. För ytterligare styrsystem utöver ModBus RTU - kontakta Fläktgruppen.         
Kulör: Aluzink (silver)
Vikt: 200 kg
Artikelnummer: BF630-PM-L-4-1500

Kontakta oss!

Tomas Arvidsson
Tel: 0470 74 97 10
Mobil: 070 542 42 62
tomas@flaktgruppen.se

Fredrik Arvidsson
Tel: 0470 74 97 21
Mobil: 070 553 73 03
fredrik@flaktgruppen.se