BF500-PM

Boxfläkt BF500-PM

BOXFAN är en ljudisolerad frånluftsfläkt för användning i komfortanläggningar, bostäder och industri- anläggningar. BOXFAN är standardutrustad med följande:

  • Swing-out

  • Energieffektiv PM-motor;

  • Komplett driv- och styrelektronik i separat styrskåp.

  • Styrning direkt med 0-10 V signal och/eller 20 ​mA.

  • Förberedd för ModBUs RTU (vanliga trådar).

  • Möjlig omprogrammering under drift. 

  • Inloppskona försedd med mätuttag för flödesmätning. 

  • Designad för kontinuerligt drift i 150oC.

  • Fläkten kan levereras i demonterat utförande för att kunna lyftas in i trånga utrymmen.

TEKNISKA DATA
Produktbeskrivning: Boxfläkt med lågenergi PM-motor
Spänning, motor: 3 x 230 VAC
Spänning, frekvensomriktare: 1 x 230 VAC
Märkström, motor: 5,2 A
Märkström, frekvensomriktare: 8,0 A
Frekvens: 50 Hz
Effekt: 1 500 W
Elektrisk anslutning: Motor och frekvensomriktare är sammankopplade från fabrik. Elanslutning görs mot frekvensomriktare, 1 x 230 VAC.
Max varvtal:  1 545 rpm
Max luftflöde: 2 500 l/s (vid 25 Pa statisk trycköknming)
Max tryckökning: 900 Pa statsikt tryck (vid 850 l/s)
K-faktor inloppskona (enhet l/s): 71
Motor: Permanentmagnetiserad motor
Motorreglering: Varvtalsreglering manuellt eller via 0-10 V signal
Fläkthjul: B-hjul tillverkat i stål
Konstruktion: Paneler in- och utvändigt klädda med aluzink och ljudisolerad med 50 mm mineralull. Bärande ram i naturanodiserade aluminiumprofiler och hörn i lackad gjuten aluminium monterad i avvibrerad balkram.
Styrning: Fabriksprogrammerat styrskåp med inbyggd regulator. 1 st 0-10 V ingång och 1 st 4-20 mA ingång. Alternativt 2 st 0-10 V ingång. Förberedd för ModBus RTU. För ytterligare styrsystem utöver ModBus RTU - kontakta Fläktgruppen.           
Kulör: Aluzink (silver)
Vikt: 120 kg
Artikelnummer: BF500-PM-L-1.5-1500

Kontakta oss!

Tomas Arvidsson
Tel: 0470 74 97 10
Mobil: 070 542 42 62
tomas@flaktgruppen.se

Fredrik Arvidsson
Tel: 0470 74 97 21
Mobil: 070 553 73 03
fredrik@flaktgruppen.se