Axialfläkt PME-7 Swingout

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Axialfläkt PME-7 är en kanalfläkt avsedd för transport av luft eller andra gaser för industrianläggningar.

 • 6 storlekar; Ø 900 - Ø 1 600
 • Flöde upp till 50 m³/s
 • Tryckökning upp till 1 100 Pa (tot)

KONSTRUKTION

 • PME-7-Swingout tillverkas antingen i rostfritt SS2333 eller SS2348 och efterbearbetas genom betning, eller i svart material som målas C2-C5
  Standardkulör RAL5010 (blå)
 • Fläkthjul i aluminium
 • Omställbara skovlar (vid stillestånd)
 • Horisontell montering
 • Fläkthöljet består av anslutningsflänsar enligt DIN.24154
 • Motorn är placerad i luftströmmen

MOTORER
Motorerna är av typen fotmotorer enligt IEC standard; 400/690V eller 500V.
Effektivitetsklass; IE3 eller IE4.

ARCTIC COOLER SYSTEM (ACS), kylsystem för motorn
Med hjälp av ACS, Arctic Cooler System , klarar fläkten en kontinuerlig mediatemperatur om 100 grader C. Härigenom kan standardmotorer användas.

TILLBEHÖR GÖR FLÄKTEN KOMPLETT
Till PME-7 erbjuds en rad tillbehör, bl a följande:

 • Motflänsar
 • Nät för in- och/eller utlopp
 • Dukstos
 • Ljuddämpare
 • Isolering av höljet
 • Trådlös övervakning
 • ACS, Arctic Cooler System, kylsystem för motorn
Modell Max flöde* Max tryck** Diagram
Samtliga modeller >      Samtliga diagram
PME-7-090-4 Swingout Ca 16 m³/s Ca 600 Pa PME-7-090-4
PME-7-090-6 Swingout Ca 10 m³/s Ca 260 Pa PME-7-090-6
PME-7-090-8 Swingout Ca 7 m³/s Ca 140 Pa PME-7-090-8
PME-7-100-4 Swingout Ca 18 m³/s Ca 650 Pa PME-7-100-4
PME-7-100-6 Swingout Ca 12 m³/s Ca 270 Pa PME-7-100-6
PME-7-100-8 Swingout Ca 9 m³/s Ca 150 Pa PME-7-100-8
PME-7-112-4 Swingout Ca 28 m³/s  Ca 800 Pa PME-7-112-4
PME-7-112-6 Swingout Ca 18 m³/s Ca 350 Pa PME-7-112-6
PME-7-112-8 Swingout Ca 13 m³/s Ca 200 Pa PME-7-112-8
PME-7-125-4 Swingout Ca 32 m³/s Ca 800 Pa PME-7-125-4
PME-7-125-6 Swingout Ca 20 m³/s Ca 350 Pa PME-7-125-6
PME-7-125-8 Swingout Ca 16 m³/s Ca 200 Pa PME-7-125-8
PME-7-140-4 Swingout Ca 40 m³/s Ca 1 100 Pa PME-7-140-4
PME-7-140-6 Swingout Ca  28 m³/s Ca 500 Pa PME-7-140-6
PME-7-140-8 Swingout Ca  20 m³/s Ca 280 Pa PME-7-140-8
PME-7-160-6 Swingout Ca 50 m³/s Ca 900 Pa PME-7-160-6
PME-7-160-8 Swingout Ca 40 m³/s Ca  500 Pa PME-7-160-8
* För att erhålla tryckökning vid Max flöde, avläs fläktdigrammet för aktuell fläkt.
** För att erhålla flödet vid Max tryck, avläs fläktdiagrammet för aktuell fläkt. Trycket avser totaltryck.
 

 

 

 

Axialfläkt PME-7 SWINGOUT har full swingout vilket innebär full åtkomst till motor och fläkthjul. Servicevänligt, snabbt och kostnadseffektivt.

 Till varje modell av PME-7 SWINGOUT finns cirkulära ljudämpare. Ljudämparna är tillverkade med centrumbaffel. Höljet kan isoleras med 100 mm isolering som bekläds med aluminium stucco plåt.     

 

    

PME-7 SWINGOUT levereras som standard i kulör RAL5010 i svetsat stålutförande. Mot tillägg kan valfri kulör väljas. Fläktserien levereras även i rostfritt utförande. Efterbearbetning genom betning.

    
Dörren på PME-7 Swingout är försedd med låsanordning (haklås). Öppning och stängning sker enkelt med hjälp av stödhjul och styrbana. Dörren på storlek 160 klarar motorvikter upp till 700 kg.