Driftsäkra fläktar med lång livslängd

Vi har under årens lopp levererat ett stort antal fläktar för installation i Bioenergianläggningar. Våra fläktar är robusta i sin konstruktion och har lång livslängd. Primär- och sekundärluftsfläktarna byggs oftast med direktfrift medans rökgas- och återföringsfläktar tillverkas med remdrift eller direktdrift med axelkoppling. Rökgas- och återföringsfläktarna isoleras med minst 100 mm mineralull vilken bekläds med aluminium stucco plåt.

Vid driftstemperaturer över 200oC avspänningsglödgar vi alltid fläkthjulen. 

 

Exempel på levererade fläktar

Rökgasfläkt KMP-2-800

Läs mer

Kostnadseffektivt utbyte av rökgasfläkt

Läs mer