Premiär för Boxfan

Boxfläktar med PM-motorer

Tysta – Energisnåla – Servicevänliga
Läs mer här eller kontakta oss på 0470-74 97 00

/omoss

Premiär för nya Roofstar

Takfläktar med PM-motorer

Tysta-Energisnåla-Servicevänliga
Läs mer här eller kontakta oss på 0470-74 97 00

/omoss

RADIALFLÄKTAR

BOXFLÄKTAR

AXIALFLÄKTAR

TAKFLÄKTAR

KUNDANPASSAT

FLÄKTHJUL

VÄRMEÅTERVINNARE

LJUDBOX & LJUDDÄMPARE

SERVICE & UNDERHÅLL

TILLBEHÖR

Är Du vår nya medarbetare?

Vi söker en svetsare/ montör!

Läs mer om tjänsten här!