Breadcrumb

Så funkar en radialfläkt

I en fläkt tillförs strömmande gasmassa energi via ett eller flera skovelförsedda fläkthjul. 
Vid passage genom fläkthjulet(en) höjs vanligen gasens såväl dynamiska som statiska tryck. Denna tryckstegring kan exempelvis användas för att driva fram luften genom en rörledning. 

Det energitillskott som luften får i fläkten tar sig uttryck i en totaltryckshöjning. Totaltrycket (Pt) är sammansatt av ett statiskt tryck (Ps) och ett dynamiskt tryck (Pd). 

En viktig komponent i fläkten är fläktkåpan som har två huvuduppgifter: 
- att samla luftflödet från fläkthjulet till fläktutloppet och; 
- att sänka lufthastigheten för att omvandla dynamiskt tryck till 
  statiskt tryck. 

Rent praktiskt fungerar fläkten enligt följande: 
Via motorn roterar fläkthjulet. I fläkten tillförs den strömmande gasmassan energi via det skovelförsedda fläkthjulet. Gasen passerar först in i fläktinloppet för att sedan nå fläkthjulet. Vid passage genom hjulet höjs vanligen gasens såväl dynamiska som statiska tryck. Utlopsshastigheten ur hjulet omsätts oftast delvis i statiskt tryck under passagen från hjulutlopp till fläktutlopp. I fläkten sker denna omsättning från hastighetsenergi till statiskt tryck i den spiralformade kåpan.