Breadcrumb

Miljöpolicy

Vår grundsyn när det gäller miljöarbetet är följande: 

- Vårt företags verksamhet ska bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle; 
- Vi ska verka för en god hushållning med naturens resurser genom att ständigt förbättra vår verksamhet; 
- Vårt avfall, våra utsläpp och vår miljöpåverkan skall minimeras utifrån vad som är tekniskt och ekonomiskt möjligt; 
- Vi ska med marginal uppfylla gällande miljölagstiftning. 

Växjö, 2011-12-06 

Tomas Arvidsson, VD