Breadcrumb

Kvalitetspolicy

Fläktgruppens målsättning är nöjda kunder till vilka vi strävar att leverera produkter med hög kvalitet i rätt tid. Detta uppnås genom kundfokus som bygger på ledningens engagemang och allas deltagande samt ett förbättringsarbete.

KUNDFOKUS

Kvalitet är ett mått på våra prestationer ur kundens synvinkel. Vår framgång på marknaden är därför beroende av förmågan att: 
• vi levererar i överenskommen tid och kvalitet; 
• förstå och tillgodose kunders behov; 
• överträffa kundens förväntningar 
Detta kräver att vi lyssnar på våra kunder och utifrån deras synpunkter planerar ständiga och varaktiga förbättringar i vår verksamhet.

LEDARNAS ENGAGEMANG

Fläktgruppens ledare skall visa sitt engagemang för kvalitet genom att 
• sätta tydliga mål - vi måste kunna kvantifiera, mäta och leverera; 
• utveckla medarbetarnas kompetens samt delegera befogenheter och ansvar så långt som möjligt; 
• basera åtgärder på fakta och på en helhetssyn på verksamheten.

MEDARBETARNAS ENGAGEMANG

Samtliga medarbetare på Fläktgruppen: 
• ska ha möjlighet att förstå sin egen roll och kunna ta ansvar för kvaliteten i sitt arbete; 
• ska ha en väl underbyggd och konsekvent bild av målen som ska uppnås och de önskade resultaten; 
• förväntas bidra aktivt, i samarbete med andra, till att uppnå bolagets målsättningar.

FÖRBÄTTRINGSARBETE

Vi skall kartlägga, dokumentera och fortlöpande förbättra våra processer genom att: 
• sträva efter att uppnå maximalt kundvärde och felfria produkter och tjänster; 
• fastställa, arbeta mot och följa upp våra resultat gentemot mätbara mål; 
• jämföra oss med andra och lära av de bästa. 

Växjö, 2011-11-20

 

Tomas Arvidsson, VD