Breadcrumb

Historik

1992
KWC Stoft- & Ventilationsprodukter AB startas av Willy Arvidsson, Conny Karlsson och Åke Karlsson.
Tillverkning och försäljning var främst inriktat på lego och komfortprodukter.

1995
Utvecking av tunga industrifläktar påbörjas.

1997
Namnändring till Fläktgruppen i Växjö AB. Fläktgruppen ägs till 100 % av familjen Arvidsson.

2000
Genombrott för tunga industrifläktar på den svenska marknaden.

2001
Ny takfläkt, FGTL, lanseras.

2002
Ny version av axialfläkt PME-6 introduceras.

2007
Tomas Arvidsson börjar operativt på Fläktgruppen som VD.

2009
Fläktgruppen utvecklar och introducerar en ny värmeväxlare, kallad FXR.

2010
Fläktgruppen lanserar en isolerad boxfläkt med swing-out.


2012
Helt nya takfläkten RoofStar® lanseras tillsammans med Fläktgruppens program för miljöprodukter; BlueFlow®.