Breadcrumb

Fläktdiagrammet

En fläkts data redovisas vanligen i ett diagram. I detta åskådliggörs den av fläkten 
åstadkomna totaltrycksökning som funktion av gasflödet vid bestämda varvtal. Motsvarande effektkarakteristikor återges i samma eller närliggande diagram. 

I diagrammen är oftast 10 hjälplinjer inlagda, s k arbetslinjer. De representerar olika anläggningskarakteristikor, för vilka gäller att erforderliga tryckhöjning är proportionell mot kvadraten på gasflödet. Arbetslinjernas nummer definieras på följande sätt Linje L = 10 representerar det dynamiska trycket i fläktutloppet. I diagrammet kan arbetslinjerna vara ersatta med verkningsgradslinjer. Detta är möjligt då verkningsgraden alltid är lika längs en arbetslinje.