Breadcrumb

EUs energiklasser för motorer

En ny standard för klassificering av trefasiga asynkronmotorer har introducerats av IEC (International ElectrotechnicalCommission) under 2008. Denna klassificering ersätter en tidigare klassificering som gjorts av motortillverkarorganisationen CEMEP och som innebar att motorerna sorterades in i effektivitetsklasserna EFF1, EFF2 och EFF3 där EFF1-motorerna hade högst verkningsgrad. 


Motorklasserna har nu beteckningarna IE1, IE2 och IE3, där IE3 har högst verkningsgrad. Klassificeringen gäller för enhastighets trefasmotorer med: 
–märkspänning upp till 1000 volt 
–märkeffekt mellan 0,75 och 375 kW–2, 4 eller 6 poler 

Tidplan 
Lagen om ekodesign av energianvändande produkter har börjat gälla inom hela EU den 1 maj 2008. Detta innebär att alla motorer från den 16 juni 2011 måste ha en verkningsgrad som minst motsvarar klass IE2. I steg 2 krävs att alla elmotorer från 1 januari 2015 ska ha en verkningsgrad som minst motsvarar klass IE3. 

De föreslagna kraven innebär att det 2011 blir förbjudet att producera eller importera motorer till EU som är sämre än IE2. Från 2015 måste stora motorer klara IE3 eller alternativt IE2 om de kombineras med frekvensomriktare. Från 2017 gäller detta för alla motorer. 

Läs mer om ecodesign på Energimyndighetens hemsida.